Mục tiêu chung
Việc thực thi quyền của người khuyết tật tại các địa phương được thúc đẩy
Mục tiêu cụ thể
Tăng cường vận động chính sách về quyền của NKT tại 2 địa phương

Tăng cường khả năng tiếp cận tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý dành cho NKT

Kế hoạch tỉnh về xây dựng công trình công cộng và giao thông tiếp cận cho NKT được xây dựng và thực thi.

Thông tin liên hệ
Đầu mối: Nguyễn Thị Quý'; Nguyễn Hoàng Khả Tú Địa điểm: Trung Ương (national), Tỉnh Bình Phước, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: Email: quynguyen@acdccomvn_db.org.vn; khatu@acdccomvn_db.org.vn
Danh sách báo cáo