Mục tiêu chung
OO1 – “Nhằm góp phần tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân trong quá trình Ngân sách công ở Việt Nam (BTAP)” OO2 – “Phụ nữ và nam giới thuộc các cộng đồng thiệt thòi tại các tỉnh Hòa Bình và Quảng Trị được hưởng nhiều hơn các thành quả phát triển.”
Mục tiêu cụ thể
SO – “Các tổ chức XHDS, tổ chức quần chúng và các cộng đồng được trao quyền tại Hòa Bình và Quảng Trị có khả năng tạo ảnh hưởng lên quá trình hoạch định ngân sách công cho các chương trình xóa đói giảm nghèo và phát triển (bao gồm các vấn đề y tế) và mở rộng ảnh hưởng ở cấp quốc gia lên các luật và nghị định liên quan.”

Thông tin liên hệ
Đầu mối: Nguyễn Thị Hồng Huế Địa điểm: Tỉnh Hoà Bình
Điện thoại: 02466753946 Email: honghue@acdccomvn_db.org.vn
Danh sách báo cáo