Mục tiêu chung
phòng tránh bạo lực tới phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật 2 huyện Đông Hưng và Tiền Hải, Thái Bình thông qua tăng cường nhận thức tự bảo vệ và cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng tại nơi sinh sống của họ
Mục tiêu cụ thể
Mục tiêu 1: Nhằm tăng cường nhận thức của phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật để tăng tiếng nói và bảo vệ họ tránh các tình huống bạo lực;

Mục tiêu 2: Nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng ở địa phương để bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái tránh các tình huống bạo lực.

Thông tin liên hệ
Đầu mối: Nguyễn Thị Hồng Huế Địa điểm: Tỉnh Thái Bình
Điện thoại: Email: huenguyen@acdccomvn_db.org.vn
Danh sách báo cáo